Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zamanın Çoğunu İnternette Geçirme Boşanma Sebebi- Yargıtay Kararı
Yazar Konu
siirvehikaye
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Zamanın Çoğunu İnternette Geçirme Boşanma Sebebi- Yargıtay Kararı
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/19849
K. 2015/4186
T. 11.3.2015

* KADININ SÜREKLİ İNTERNETE GİRMESİ VEFACEBOOK İSİMLİ sosyal PAYLAŞIM SİTESİNİ KULLANMASI ( Bu Şekilde şüphe Çeken Tutum ve Davranışlarda bulunmuş olduğu -Boşanmak İstediğini Söyleyerek Evi Terk ettiği/Evlilik Birliğinde Eşlerin birlikte Yaşamak ve Birliğin Mutluluğunu Elbirliğiyle Sağlamak Zorunda Olduğu/Davalı Özen Yükümlülüğüne Aykırı davranılmış olduğundan Boşanmalarına Karar Verileceği )


* KADININ EŞİNDEN AYRILACAĞINI BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEREK EVİ TERK ETMESİ( Davalı hanımın devamlı İnternete Girerek facebook İsimli Sitede süre Geçirdiği ve şüphe Çeken Tutum ve Davranışlarda bulunmuş olduğu - Boşanmak İstediğini Söyleyerek Evi Terk ettiği/Davalı Özen Yükümlülüğüne Aykırı davranılmış olduğundan Boşanmalarına Karar Verilmesi Gerektiği )


* EVLİLİK BİRLİĞİNİN MUTLULUĞUNU SAĞLAMA mevzusunda ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalı hanımın sürekli İnternete Girerek facebook İsimli Sitede zaman Geçirdiği ve şüphe Çeken Tutum ve Davranışlarda bulunduğu - Boşanmak İstediğini Söyleyerek Evi Terk etmiş olduğu/Davalı Özen Yükümlülüğüne Aykırı davranılmış olduğundan Boşanmalarına Karar Verileceği )


4721/m. 166, 185


ÖZET : Davalının hem mobil telefonundan, hem de bilgisayardan sürekli olarak internete girmiş olduğu ve feysbuk isimli toplumsal paylaşım sitesini kullandığı, bu şekilde kuşku çeken tutum ve davranışlarda bulunmuş olduğu, son olarak da Almanya'ya döndükten iki gün sonra eşinden ayrılacağını, boşanmak istediğini söyleyerek evi terk etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinde eşler, beraber yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler.


Davalının "eşinden boşanacağını" söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve süreının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne aykırı olup, diğer taraf için ortak yaşamı çekilmez kılar. Taraflar arasında ortak yaşamı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına olanak bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Davacı, dava açmakta haklıdır. Boşanmaya karar verilmesi gerekir.


DAVA : Taraflar arasındaki davanın meydana getirilen muhakemesi sonucunda yerel mahkemece verilen, yukarda zamanı ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece, "... Davalıya yüklenebilecek ve davacı için boşanmayı haklı gösterecek herhangi bir kusurlu hareket kanıtlanamadığı..." sebebi öne sürülerek dava reddedilmiş, davalının web ve facebook adlı toplumsal paylaşım sitesine sıklıkla girmesi kusur olarak görülmemiş, bu durumun Almanya'da yaşayan kadın için normal olduğu yargısına varılmıştır.


Davalının hem mobil telefonundan, aynı zamanda bilgisayardan sürekli olarak internete girdiği ve facebook isminde toplumsal paylaşım sitesini kullandığı, bu şekilde şüphe çeken tutum ve davranışlarda bulunduğu, son olarak da Almanya'ya döndükten iki gün sonrasında "T.'tan ayrılacağını, boşanmak istediğini" söyleyerek evi terk ettiği meydana getirilen sualşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinde eşler, beraber yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler.


Davalının "eşinden boşanacağını" söyleyerek evi terk etmesi, beraber yaşamaktan kaçınma ve vakitının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama mevzusundaki özen yükümlülüğüne (TMK. Md.185/2) aykırı olup, öteki taraf için ortak hayatı çekilmez kılar.


Gerçekleşen bu duruma gore, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına olanak bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı, dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri beraber yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine gore, boşanmaya (TMK.Md.166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.


SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 11.03.2015 tarihinde karar verildi.

http://www.bhd.org.tr/
10.01.2017 01:09
Alıntı ile Cevapla