Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yargıtay Kararı: Herkesçe ulaşılabilen whats app fotoğrafının temini ve kopyalanması
Yazar Konu
siirvehikaye
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Yargıtay Kararı: Herkesçe ulaşılabilen whats app fotoğrafının temini ve kopyalanması
YARGITAY 12. Ceza Dairesi 2015/3247 E. , 2015/16760 K.

Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Verileri hukuka aykırı olarak verme yada ele geçirme kabahatundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafınca temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, katılanınn whatsapp programında kullandığı çocuğunun görüntüsünü taşıyan profil fotoğrafının whatsApp programını kullanarak temin ettikten sonra telefonuna kaydettiği, daha sonra yanlışlıkla katılanın telefonuna bahse mevzu fotoğrafı gönderilmiş olduğu olayda,

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme kabahatunun maddi konusunu oluşturan “kişisel veri” terimindan, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak sadece sınırlı bir çaşama ile paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve zamanı, anne ve baba adı benzer biçimde), adli sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap detayları, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, uygar hali, parmak izi, DNA'sı, saç, tükürük, tırnak benzer biçimde biyolojik örnekleri, cinsel ve etik eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasal, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları benzer biçimde kişinin kimliğini belirleyen yada belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan öteki bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerekir. Herkes tarafınca bilinen ve/veya rahatça ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgiler de, yasal anlamda “kişisel veri” olarak kabul edilmekte ise de, anılan maddenin uygulama alanının fakatçlanandan fazla genişletilerek, uygulamada belirsizlik ve derhal her eylemin suç oluşturması benzer biçimde negatif sonuçların doğmaması için, maddenin uygulamasında, somut olayın özellikleri dikkate alınarak titizlikle değerlendirme yapılması, vakada herhangi bir hukuk dalı tarafından kabul edilebilecek bir hukuka uygunluk sebebi veya bu kapsamda nazara alınabilecek bir hususun bulunup bulunmadığının saptanması ve sanığın eylemiyle hukuka aykırı hareket ettiğini bilmiş olduğu veya bilebilecek durumda bulunduğunun da ek olarak tespit edilmesi gerekir.
Somut vakamız açısından, katılanın whatsapp profil resmi olarak ayarlandığı anlaşılan oğlunun doğum gününde çekilen resmin, katılanın telefonunu kaydeden herkes tarafından ulaşılabileceği , aynı zamanda sanığın, bahse konu fotoğrafı katılanın beraber olduğu teyzesinin kocası olan eniştesi ile sanığın teyzesi arasında görülen boşanma davasında, eniştesi ile katılan aralarında ilişki olduğunu ispatlama amacıyla kaydettiğini beyan ettiği anlaşılmakla mahkemece sanık hakkında beraat kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiş olup,

meydana getirilen yargılama sonucunda yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması ve yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve mahkumiyet istemine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 04.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

http://www.bhd.org.tr/
10.01.2017 01:07
Alıntı ile Cevapla