Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yaralama, darp, kavga gibi ceza davalarında yapılması gerekenler
Yazar Konu
siirvehikaye
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Yaralama, darp, kavga gibi ceza davalarında yapılması gerekenler
Bu yazımızda basit yaralamaya verilen cezalar, kasten yaralamaya verilen cezalar, bıçakla adam yaralamanın cezası, yaralamada nasıl beraat edilir gibi konuları yazacağız.

Kasten yaralama (3)
Madde 86
(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının veya algılama kabiliyetinin bozulmasına niçin
olan fert, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin fert üzerindeki tesirinin sıradan bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis yada adlî para cezasına hükmolunur.
(3) Kasten yaralama suçunun;
Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
gövde veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
ferdin yerine getirmiş olduğu kamu görevi sebebiyle,
Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
Silahla,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Madde 87
(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
Duyularından yada organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
hitabında sürekli sıkıntılığa,
Yüzünde durağan ize,
Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
gebe bir hanıma karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
niçin olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Sadece, verilecek ceza, birinci fıkraya giren
hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan azca olamaz.(1)
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
Duyularından yada organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
Yüzünün devamlı değişikliğine,
hamile bir hanıma karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye gore belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren
hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.(1)
(3) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına yada çıkığına niçin olması halinde, yukarıdaki maddeye nazaran belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2)
Kasten yaralamanın dikkatsizliği davranışla işlenmesi (3)
Madde 88
(1) Kasten yaralamanın dikkatsizliği davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir.
Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.
Taksirle Yaralama
Madde 89
(1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının yahut algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis yada adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
Duyularından veya organlarından birinin işlevinin devamlı zayıflamasına,
Vücudunda kemik kırılmasına,
hitabında devamlı zorluğa,
Yüzünde sabit ize,
Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
hamile bir hanımın çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
niçin olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa yada bitkisel hayata girmesine,
Duyularından yada organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
mevzuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
Yüzünün sürekli değişikliğine,
hamile bir hanımın çocuğunun düşmesine,
neden olmuşsa, birinci fıkraya gore belirlenen ceza, bir kat artırılır.
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(5) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle yaralama kabahatunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, kabahatun bilgili taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.
Burada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan husus yaralama karşılıklıysa ve her iki tarafta ceza alacaksa tarafların uzlaşması gerektiğidir.Tüm bu gerçekleri göz önünde bulundurarak karşı tarafla yapılacak bir uzlaşma işlemi hem sizi hemde hayatınızı kurtaracaktır. Zira uzlaşı hukuk ve hakkaniyet e daha uygundur.

https://www.adaletinsesi.com/yaralama-da...erekenler/
(Bu konu en son: 25.09.2017 Tarihinde, Saat: 02:53 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
10.01.2017 13:58
Alıntı ile Cevapla