Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vatandaşlıktan çıkarılma nedenleri
Yazar Konu
siirvehikaye
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Vatandaşlıktan çıkarılma nedenleri
Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt haricinde dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.

Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.

İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.

İzin almaksızın yabancı devlet vatandaşlığına geçme.

Yabancı devletin Türk menfaatlerine uymayan hizmetinde bulunma.

Türkiye ile savaş halindeki devlet hizmetinde çalışma.

Yurt haricinde olup askerlik yada yurt savunması için dönmeme.

Sevk esnasında yurt dışına kaçıp dönmeme.

TSK mensupları ile askeri görevlilerin yurt dışından dönmemesi.

Yetkili makam kararı ile Türkiye vatandaşlığı kazanmıştırktan sonrasında 7 yıl resmi işlemde bulunmama.

Yabancı devlet yurttaşlığı kazandıktan sonra 7 yıl resmi işlemde bulunmama.

Yurttaşlıktan çıkma isteği.

Yabancı ile evlenen Türk hanımı kocasının milli kanunu evlenme sebebi ile kocanın yurttaşlığını hanıma bahşettiği ve hanım kocasının vatandaşlığını seçtiğini 42 nci maddede gösterilen şekilde bildirdiği takdirde, Türk yurttaşlığını kaybeder.

Türk vatandaşlığından çıkma izni almaksızın kendi istekleriyle yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazananlar,

Yabancı bir Devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymıyan herhangi bir hizmetinde bulunup da Hükümetçe, bu görevi bırakmaları kendilerine yurt haricinde elçilik veya konsolosluklarımız, yurt içinde ise yerel mülkiye amirleri tarafından bildirilmesine rağmen üç aydan azca olmamak üzere verilecek münasip bir süre içinde kendi istekleriyle bırakmıyanlar,

Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde kendi istekleriyle Hükümetin izni olmaksızın çalışmaya devam edenler,

Yurt haricinde bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak yada Türkiye'de savaş duyuruı üzerine, yurt dışında bulunup da, yurt savunmasına katılmak için yetkili kılınmış makamlar tarafınca usulen yapılacak çağrıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmiyenler,

Sevk esnasında yada kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp da kanuni süre içinde dönmiyenler,

Silahlı Kuvvetler mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava değişimi veya tedavi için yurt dışında bulunup da süresi sona erdiği şekilde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri dönmiyenler,

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmıştırktan sonra kesintisiz olarak en az yedi yıl Türkiye haricinde oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk vatandaşlığını muhafaza ettiğine delalet edecek resmi temas ve işlemleri bulunmıyanlar.

Yurttaşlıktan çıkarılanlar ne olur?

Türk yurttaşlığını kaybeden kişiler, yitik tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tâbi tutulur. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından yurttaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla Türk yurttaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Kanunun 33 ve 35 inci madde hükümleri saklıdır.

http://www.uzhaber.com/genel-kultur/vata...21472.html
10.01.2017 01:00
Alıntı ile Cevapla