Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mal rejimi - Mal paylaşımı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları
Yazar Konu
Admin Çevrimdışı
Adalet Personeli
******
Admin Grubu

Yorum Sayısı: 56
Üyelik Tarihi: 06.01.2017
Yorum: #1
Mal rejimi - Mal paylaşımı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları
Mal diyeti ile alakalı soruların fazlalığı nedeniyle Av. M. Canan Arın'ın hazırladığı mal rejimine ilişkin soru ve cevaplarını buraya koymuş bulunmaktayım.

Mal diyetine İlişkin Sorular ve Cevapları
Hazırlayan :Av. M. Cânân Arın
1) Mal rejimi nedir?

Mal rejimi, evliliğin, boşanma, iptal, ölüm gibi nedenlerle sona ermesinde tarafların sahip oldukları malları nasıl paylaştıracakları mevzusunda yaptıkları sözleşme biçimidir.

2) medeni Kanunumuzda kaç adet mal diyeti vardır?

Uygar Kanunumuzda DÖRT mal rejimi vardır :


Edinilmiş mallara katılma diyeti, (md. 218- yasal mal rejimi)
Mal ayrılığı diyeti, (md. 242)
Paylaşmalı mal ayrılığı diyeti, ( md. 244)
Mal ortaklığı diyeti (md. 256)
aa) Sınırlı mal ortalığı
bb) Edinilmiş mallarda ortaklaşa iş

3) Yasal Mal diyeti ne demektir?

Taraflar, evlenirken veya evlendikten sonra yukarıdaki mal rejimlerinden birini seçip sözleşme yapmamışlarsa yasal mal diyetine tâbi olurlar.

4) Evlenirken herhangi bir mal rejimini seçme zorunluluğu var mıdır?

Hayır, yoktur. Herhangi bir mal rejimi seçilmediği takdirde otomatikman yasal mal diyeti seçilmiş sayılır.

5) Hâlen evli olanlar da bu mal diyetine tâbi midir?

Eşler, yeni uygar Kanunun dolayısı ile bu mal rejimlerinin kabul edildiği tarih olan 1 Ocak 2002#8217;ye kadar geçen süre için eski rejime, ondan sonra edindikleri mallar için yeni rejime tâbi olacaklardır. Doğrusu bu mal rejimi, mevcut evlilikler içinde 1 Ocak 2002#8217;ye kadar edinilmiş malları kapsamamaktadır.

5) Yeni kanuna uyum için bir süre verilmiş midir?

Evet. Taraflar 1 Ocak 2003 tarihinden önce Notere başvurup yeni mal diyetinin evliliklerinin başlangıcından itibaren uygulanmasını kabul ettiklerini belirtebilirler.

6) Böyle bir başvuru yapmazlarsa ne olur?

Hal böyle olunca 1 Ocak 2002#8217;ye kadar eski rejime, 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren de yeni rejime tâbi olurlar.

7) Mal rejimi Sözleşmesi nerede ve nasıl yapılır?

Mal rejimi sözleşmeleri, özel olarak avukatlar aracılığı ile yapılabilir ve sonra Notere onaylattırılır, doğrudan doğruya Noterde yapılabilir, Nüfus Müdürlüklerinde hangi mal diyetinin seçildiği belirtilebilir.

8) Yasal Mal diyeti olan #8220;Edinilmiş Mallara Katılma rejimi#8221; nedir?

Bu diyette iki çeşit mal vardır :

A) kişisel Mallar :
Bunlar :
aa) Eşlerden birinin sadece şahsi kullanım şekline yarayan eşya ( kadınların takıları, makyaj malzemeleri, erkeklerin kol düğmeleri, tarafların giyecekleri gibi)
bb) Tarafların emek vermeden sahip oldukları mallar ( bağış, miras gibi)
cc) Tarafların evlenmeden ÖNCE sahip oldukları mallar
dd) Mânevi tazminat gibi tarafların alacakları,
ee) kişisel malların yerine geçenler ( örneğin evlenmeden önce sahip olunan veya miras yolu ile gelen bir evi satıp yerine yenisinin alınması gibi)
ff) Tarafların aralarında #8220;şahsi mal#8221; olarak kabul edileceğini karalaştırdıkları mallardır.


B) Edinilmiş Mallar:


aa) Tarafların evlenmelerinden başlayarak emekleri karşılığında edindikleri mallar ( Yâni yaptıkları iş ve meslek dolayısı ile elde ettikleri kazançlardan edindikleri mallar)
bb) Sosyal emniyet ve sosyal yardım müessese ve kurumlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler ( emekli ikramiyesi gibi)
cc) Çalışma kuvvetinin kaybı nedeni ile ödenen tazminatlar,
dd) kişisel malların gelirleri,
ee) Edinilmiş malların yerine geçen değerler.


9) Yasada #8220;edinilmiş mal#8221; olarak sayılan malların #8220;kişisel mal sayılması#8221; için sözleşme yapılabilir mi?

Evet. ( md.221)

10) Mal rejimi nasıl sona erer?

Boşanma ile,
Evliliğin iptali ile
Ölümle,
Başka bir mal diyetinin kabulü ile sonlanmış olur.


11) Evlilik sona erdiğinde bu mallar iyi mi paylaşılacaktır ?

Her eş, öteki eşte bulunan mallarını geri alır. ( md. 226 ve devamı)

12) Edinilmiş maldaki kıymet artışı nasıl hesaplanır?

Eşlerden biri öteki eşin bir mal edinmesine, sahip olduğu malın iyileştirilmesine veya korunmasına HİÇ VEYA BİR KARŞILIK ALMAKSIZIN katkıda bulunmuşsa, tasfiye esnasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için KATKISI ORANINDA alacak hakkına sahip olur. Bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır. Bir değer kaybı söz konusu olmuşsa katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. (md.227)

13) Edinilmiş Mallara eklenecek değerler nelerdir?

A) Eşlerden birinin mal rejimini sona ermesinden önceki BİR YIL içinde , öteki eşin RIZASI OLMADAN, olağan hediyeler haricinde yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
b) Bir eşin, mal diyetinin devamı süresince, öteki eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.

şahsi mallar ile edinilmiş malar arasında denkleştirme yapıldıktan sonra kalan miktar eşler arasında eşit paylaştırılır.

Ancak zina veya hayata kast nedeni ile boşanma durumunda yargıç,kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

14) Mal Ayrılığı rejimi nedir ?

Bu rejimde eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde idare, yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

Evlilik sona erdiğinde herkes kendi malını alarak ayrılır. Bilinmiş olduğu gibi bu Türkiye#8217;de yasal mal rejimi idi ve kadınlar bu rejimden, çok ziyan olduler. Çünkü hanımefendiler da katkıda bulunmuş olsalar biler mallar adamların üzerine kaydedildiği için onların sayılıyordu.

15) Paylaşmalı Mal Ayrılığı ne demektir ?

Eşlerin kendilerine ait olduğunu ispat edemedikleri malları onların paylı mülkiyetinde sayılır.
Evlilik veya bu mal rejimi her hangi bir şekilde sonlanmış olduğinde , eşler paylı mülkiyetlerindeki malı paylaşırlar. ( md. 244 ve devamı)

16) Mal Ortaklığı nedir ?

Burada da iki grup mal vardır.

A) işbirliği malları,
b) kişisel mallar
Eşlerin yasa gereği şahsi sayılan malları dışındaki mal ve gelirleri ortaklık malıdır. Eşler işbirliği malları üzerinde bölünmemiş bir bütün olarak hak sahibidir. Hiçbir eş ortaklık payı üzerinde tek başına tasarruf yetkisine sahip değildir.

17) Mal rejimlerinin mirasa etkisi Nedir?

Kural olarak sağ kalan eş beraber mirasçı olduğu gruba göre mirastan pay alır.

Sağ kalan eş;
- çocuklarla beraber mirasçı olmuşsa mirasın ¼ ünü,
- miras bırakanın ana-baba veya kardeşleri ile beraber mirasçı olmuşsa ½ sini,
- miras bırakanın büyük ana ve büyük babası veya onların çocukları ile beraber mirasçı olmuşsa mirasın ¾ ünü,
- bunların hiç biri yoksa tamamını alır. (md. 499)


eğer taraflar arasında yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma diyeti uygulanıyorsa bu halde:

- sağ kalan eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olurlar. Alacaklar takas edilir. (md.236) Yâni sağ kalan eş artık değerin uçurumısını alır sonra kalan yarının (çocuklarla birlikte mirasçı ise) ¼ nü alır böylece ¾ nü almış olur.
- Ayrıca sağ kalan eş , eski hayatını sürdürmek bekliyorsa ölen eşi ile birlikte yaşadıkları ev ve eşyaların kendisine tahsisini isteyebilir. Ancak bunu için öteki mirasçıların payını ödemesi icab eder. Ödemeyi de ya kendi katılma payını diğer mirasçılara bırakarak ve yetmezse üstüne para ilave ederek yapabilir.(md.240)


Paylaşmalı mal ayrılığında sağ kalan eş yine #8220;paylaşma konusu olan mallar arasında ev eşyası veya eşlerin beraber yaşadıkları konut varsa; bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmezse bir bedel eklemek üzere mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. (md.255)

Mal ayrılığı rejiminde ise şahsi ve işbirliği malları ayrımı yapılmadın sağ kalan eş çocuklarla beraber mirasçı olmuşsa mirasın ¼ nünü alır. Diğer miras payları burada aynen uygulanır.

Mal Ortaklığında ise eşlerden biri diğerinin rızası olmadan ortaklaşa iş mallarına girecek olan bir mirası reddedemeyeceği gibi tereke borca batıksa kabul de edemez.(md.265)

Eşlerden birini ölümü veya diğer bir mal rejiminin kabulü ile mal ortaklığı diyetinin sona ermesi halinde her eşe veya mirasçılarına ortaklaşa iş mallarının yarısı verilir.(md.276)
07.01.2017 20:26
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla