Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
Yazar Konu
siirvehikaye
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
A) Kat maliklerinin hakları:
I - bağlarımsız bölüm üzerinde:
Madde 15 – Kat malikleri kendilerine ilişkin bağlarımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak
şartiyle, çağdaş Kanunun maliklere tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahiptirler.
II - Ortak yerler üzerinde :
Madde 16 – Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet
hükümlerine nazaran malik olurlar.
Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çfakatşırhane ve
çamaşır kurutma alanları benzer biçimde yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa hisseı ile oranlıdır.
B) Kat irtifakı sahibinin hakları:
Madde 17 – Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve
tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler.
(Değişik: 13/4/1983 -2814/7 md.) Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından yada dışarıdan
bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin vazife, yetki ve sorumluluklarına dair
hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.
(Ek: 13/4/1983 - 2814/7 md.) Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız
bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayri menkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.

http://www.mevzuat.gov.tr/
10.01.2017 01:16
Alıntı ile Cevapla