Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Karar Düzeltme 2018
Yazar Konu
mavigece
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Karar Düzeltme 2018
Bu yazımızda karar düzeltme süresi, karar düzeltme 2018, karar düzeltme ne kadar sürer, karar düzeltme yargıtay, karar düzeltme hmk gibi sorularınıza yanıt vereceğiz.

Karar düzeltme, yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu
kararlarına karşı tanınmış olan düzgüsel bir kanun yoludur. Bir hüküm hakkında
yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar
düzeltme yolu açık ise o yargı ancak, karar düzeltme yoluna başvurulmaması
yada başvurunun reddi ile kesinleşebilir. Karar düzeltme yolunda, karar
düzeltme talebi, bu kararı vermiş olan yargıtay dairesinde incelenip karara
bağlanır. Bu nedenle karar düzeltme yolu yargıtayın temyiz incelemesi
sırasında yapmış olduğu hatalardan dönmesini sağlayan kendine özgü bir kanun
yoludur. Para cezası karar düzeltme 2017
Düzeltilmesi istenebilecek kararlar: karar düzeltme sadece yargıtayın temyiz
incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlara karşı tanınmış olan kanun
yoludur. Hüküm mahkemesinin bi kararına karşı süresi içinde temyiz yoluna
başvurulmamış ve bu yüzden karar kesinleşmiş ise artık o karara karşı karar
düzeltme yoluna başvurulamaz. Karar düzeltme temyiz yolunun devamı
niteliğindedir.
Yargıtayın her sonucuna karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.
Karar düzeltme süresi 2017
Aşağıdaki yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez:
1.Barış hukuk mahkemesi kararlarının temyiz edilmesi üzerine verilen
yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Bu ilkenin
istisnaları vardır:
a)sulh hukuk mahkemsinin mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki
isteklerle bu belgenin değiştirilmesi yada iptali davaları hakkında
kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar
düzeltme yoluna gidilebilir. 600 milyonluk karar düzeltme sınırı bu işler ve
davalar için uygulanmaz.
B)kira sözleşmesi ile ilgili davalarda karar düzeltme:
kira sözleşmesine dayanan tahliye davalarına ilişkin olmak üzere
s.H.M.Den verilen kararların temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına
karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir. Yalnız bunun için gayrimenkulün bir
yıllık kira bedeli toplamının 600 milyon liradan az olmaması gerekir.
Tahliye yada kira akdinin feshi davaları ile birlikte açılmış kira
alacağı yada tazminat davalarına ilişkin olmak üzere s.H.M.Den verilen
kararların temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme
yoluna gidilebilir. Yalnız bunun için istenen kira alacağının yada tazminat
meblağının 600 milyon liradan azca olmaması gerekir.
Tahliye veya kira akdinin feshi davalarına veya bu davalarla
beraber açılmış kira alacağı yada tazminat davalarına karşılık olarak
açılan karşılık davalara ilişkin olmak üzere s.H.M.Den verilen kararların
temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna
gidilebilir bir tek bunun için karşılık davanın miktar yada değerinin 600
milyon liradan azca olmaması gerekir.
Kira bedelinin tesbiti davasında sulh mahkemesinin verdiği karar
hakkında yargıtay kararına karşı mevcut kira ile tesbiti istenen kira
arasındaki farkın bir senelik tutarı 600 milyon liradan fazla olsa bile karar
düzeltme yoluna gidilemez.
C)kat mülkiyeti kanunundan dünyaya gelen davalarda s.H.M.Den verilen kararların
temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna
gidilebilir. Yalnız bunun için kat mülkiyeti kanunundan dünyaya gelen davanın miktar
yada değerinin 600 milyon liradan azca olmaması gerekir.
Şu şekilde kaide olarak bir tek asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyizi
üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna
gidilebilir. Fakat bu kural da mutlak değildir.

2.Miktar veya değeri 600 milyon liradan azca olan davalara ait hükümlerin
onanması yada bozulmasına ilişkin yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme
yoluna gidilemez. Miktar veya değeri 600 milyon liradan fazla olan alacak ve
ayın davalarına ilişkin hükümlerde asıl istemin kabul edilmeyen bölümü 600
milyon lirayı geçmeyen taraf karar düzeltme yoluna başvuramaz.
3.Görevsizlik, yetkisizlik,hakimin reddi, dava veya karşılık davanın
açılmamış sayılması, davaların birleştirilmesi, kararlarına ilişkin yargıtay
kararları ile merci belirtilmesi hakkında yargıtay kararlarına karşı karar
düzeltme yoluna gidilemez.
4.Tavzih kararının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı
karar düzeltme yoluna gidilemez.
5.Erteleme kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına
karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
6.Hakemlerin verdiği hükümlerin tahkim hükümlerine bakılırsa mahkemece
verilecek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin yargıtay
kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
7.Iş mahkemeleri kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay
kararlarına karşı karar düzeltme istenemez.
8.Aynı yargıtay kararı aleyhine bir defadan fazla karar düzeltme yoluna
başvurulamaz.

Bir yargı taraflardan her ikisince de temyiz edilmiş olduğu şekilde, bir tek bir
tarafın temyiz talebi hakkında karar verilir, diğer tarafın adı temyiz
edenler içinde görülmediğinden onun temyiz itirazları yargıtay sonucunda
cevapsız bırakılır ise bunun üzerine temyiz itirazları hiç incelenmemiş olan
taraf karar düzeltme yoluna başvurduğunu bildirirse bile hal böyle olunca karar
düzeltme incelemesi değil temyiz incelemesi yapılır. Bu nedenle bu kere
yapılan temyiz incelemesi üzerine verilen yargıtay sonucuna karşı karar
düzeltme yoluna başvurulabilir.
Bir tarafın temyiz talebi, süre aşımı yada sonucun temyiz edilemeyeceği şeklinde
bi nedenle, esasa girilmeden reddedilmiş olup da, karar düzeltme talebi
üzerine bu yanlışlığın farkına varılmış ise yargıtayın bu kez esas hakkında
yapacağı araştırma karar düzeltme incelemesi değil temyiz incelemesi
niteliğindedir. Bu yüzden ilk kere yapılan esasa ilişkin bu temyiz
incelemesi üzerine verilen yargıtay sonucuna karşı karar düzeltme yoluna
başvurulabilir.
Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu bir karara karşı
meydana getirilen bir karar düzeltme talebi yargıtay tarafınca kabul edilerek karar
düzeltilmiş ise yargıtayın bu son sonucuna karşı artık karar düzeltme yoluna
gidilemez.
İstisnalar haricinde yargıtayın asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyizi
üzerine vermiş olduğu kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilir.

Karar düzeltme sebepleri:
Karar düzeltme sebepleri 4 tanedir. Bunun dışındaki bir sebepten dolayı
karar düzeltme yoluna başvurulamaz.
Karar düzeltme süresi:
1.Temyiz istekçesi ve –kanuni süresi içinde verilmiş olması şartiyle-
karşı tarafın cevap istekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların
kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması.
Temyiz sırasında ileri sürülmüş olan itirazların yanıtsız bırakılması
halinde, karar düzeltme talebi mesmudur. Bu nedenle yargıtayın karar
düzeltme talebini kabul edip esas hakkında incelemeye geçmesi gerekir.
Yargıtay karar düzeltme talebinin esası hakkında yapacağı bu incelemede,
temyiz incelemesi sırasında cevapsız bırakmış olduğu itirazları sonucunı
etkileyecek özellikte bulmazsa, karar düzeltme talebini reddeder. Ancak
yargıtay bu ret kararında evvelce cevapsız bırakmış olduğu itirazların her
biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır.
Temyiz talebi farkedilmeden temyiz itirazları tamamen cevapszı bırakılan
tarafın başvuracağı yol karar düzeltme yolu değil temyiz yoludur.

2.Yargıatay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması. Bunlar
arasındaki çelişkinin giderilmesi için karar düzeltme yoluna başvurulur.

3.Yargıtayda temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen
belgelerde bir hile yada sahteliğin ortaya çıkması. Bu hile veya sahteliğin
hükmün esasını etkileyecek özellikte olması gerekir.

4.Yargıtay sonucunın usul ve kanuna aykırı bulunması
Yargıtay temyiz edilen hükmün usul ve kanuna uygun olması durumunda onu bozmuş
yada usul ve kanuna aykırı olan bir hükmü oanamış ise yargıtayın bu şekilde bir
kararı usul ve kanuna aykırıdır. Bu yüzden böyle bir yargıtay kararına
karşı da karar düzeltme yoluna gidilebilir.
Yargıtay, aleyhine karar düzeltme yoluna başyaralanan sonucunın yanlış olduğu
kanısına varırsa usul ve kanuna aykırılık sebebine dayanarak, karar düzeltme
talebini kabul edip eski sonucunı değiştirebilmektedir. Oysa o sebep temyiz
incelemesi sırasında ileri sürülmüş ve yargıtayca reddedilmiştir. Bu hali
ile, karar düzeltme yolu uygulamada sanki ikinci bir temyiz yolu olmaktadır.

Karar düzeltme yoluna başvurulması:
sadece davanın tarafları başvurabilir. Karar düzeltme yoluna başvuran tarafın
hukuki yararının bulunması gerekir. Kendi temyizi üzerine hüküm bozulmuş
olan taraf karar düzeltme yoluna gidemez, fakat hukuki yararı var ise
gidebilir.
Bir tarafın karar düzeltme yoluna başvurabilmesi için hükmü temyiz etmiş
olmasına gerek yoktur. Hüküm lehine olan taraf hükmü temyiz etmemiş ve fakat
hüküm karşı tarafın temyizi üzerine bozulmuş ise, bozma sonucuna karşı karar
düzeltme yoluna başvurarak mahkemenin hükmünün onanmasını isteyebilir.

Karar düzeltme süresi: 15 gündür. Bu süre yargıtay sonucunın tebliğ edilmiş olduğu
tarihten itibaren işlemeye adım atar. Bu süre geçtikten sonra karar düzeltme
yoluna başvurulamaz.
Taraflardan biri süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunursa öteki
taraf –asıl karar düzeltme süresini geçirmiş olsa bile- karar düzeltme
arzuçesinin kendisine bildiriinden itibaren 15 gün içinde vereceği ayrı bir
dilekçe veya yanıt lahiyası ile karar düzeltme talebinde bulunabilir. Buna
katılma suretiyle karar düzeltme denir.

Karar düzeltme talebi: istekçe ile yapılır. Karşı taraf karar düzeltme
dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde bir yanıt lahiyası
verebilir. Bu yanıt lahiyasında karar düzeltme talebine karşı yanıt
verebileceği benzer biçimde, başka sebeplere dayanarak karar düzeltme de isteyebilir.
Karar düzeltme yoluna başvurmak hükmün icrasını durdurmaz. Temyiz incelemesi
sırasında verilmiş olan icranın durdurulması kararı da karar düzeltme
safhası için geçerli değildir.

Karar düeltme talebinin incelenmesi:
Karar düzeltme talebi aynı yargıtay dairesinde, kısaca temyiz incelemesini
yapmış ve karar bağlamış olan yargıtay dairesinde veya HGKda incelenir.
Yargıtay incelemesini dosya üzerinde yapar. Karar düzeltme safhasında
duruşma yapılmaz.

Karar düzeltme incelemesi 3 aşamalı olabilir:
1.En önce karar düzeltme talebinin mesmu olup olmadığı incelenir. Karar
düzeltme talebi, düzeltilmesi istenebilecek bir karar karşı karar düzeltme
yoluna başvurmakta hukuki yararı olan tarafça, karar düzeltme süresi içinde
yapılmış ise mesmu sayılır. Mesmu olmayan karar düzeltme talebinde bulunan
taraf para cezsıyla cezalandırılır.
2.Karar dzüeltme talebi mesmu ise yargıtay, karar dzüeltme talebinin,
kanunun saydığı sebeplere uygun olup olmadığını araştırır.
3.Yargıtay karar dzüeltme talebini kanunun saydığı sebeplerden birine
veya birkaçına uygun bulursa, karar dzüeltme talebini (istekçesini) kabul
ederek esas hakkında incelemeye başlar.

Yargıtay, karar düzeltme dileçesinin kabulüne karar verince, karar dzüeltme
talebini esastan incelemeye başlar. Bu araştırma sonucunda iki şekilde karar
verilir.
1.Karar düzeltme talebinin (esastan)reddine
2.Karar düzeltme talebinin (esastan)kabulüne

karar düzeltme talebinin esastan reddedilmesi:
yagıtay mevcut olduğu kanısına vardığı karar düzeltme sebebini temyiz
incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararının esasını etkileyecek özellikte
bulmazsa karar düzeltme talebini reddeder.
Karar düzeltme talebinde bulunan taraf, hükme etkili olup olmadığını kendisi
takdir edemeyeceğinden, karar düzeltme isteme yetkisini kötüye kullanmış ve
yargıtayı gereksiz yere işgal etmiş sayılamaz. Doğrusu talebinde haklıdır. Bu
nedenle karar düzeltme isteyen tarafa, talebi esastan reddedildiği biçimde
para cezası verilemez.

Karar düzeltme talebinin esastan kabul edilmesi:
Karar düzeltme talebini esastan bulan şu demek oluyor ki karar düzeltme sebebini
temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararı etkisinde bırakan nitelikte gören
yargıtay, bunun üzerine temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu eski
kararını düzeltir. Bu düzeltme yargıtayın kendi sonucuna ilişkin olabileceği
şeklinde yerel mahkemenin hükmüne de ilişkin olabilir.
Yargıtay temyiz üzerine vermiş olduğu kararın bazı yönlerden usul ve
kanuna aykırı olduğu kanısına varırsa bunları düzeltir.

Yargıtay temyiz incelemesi sonucunda onamış olduğu bir hükmü, karar düzeltme
talebi üzerine bu kere bozabilir. Yöresel mahkeme bu bozma kararına uyabilir
yada ona karşı direnebilir. Taraflardan bir tek biri karar düzeltme yoluna
başvurmuşsa, yargıtay yerel mahkeme hükmünü o taraf aleyhine olarak
bozmaz.
Yargıtay temyiz incelemesi sonucunda bozmuş olduğu bir hükmü karar düzeltme
talebi üzerine bu defa onayabilir. şu demek oluyor ki eski bozma kararını kaldırabilir.
Yargıtay karar düzeltme talebi üzerine yöresel mahkeme hükmünü düzelterek de
onayabilir.

http://www.turkhukuksitesi.com/
(Bu konu en son: 02.10.2017 Tarihinde, Saat: 15:40 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
09.01.2017 23:38
Alıntı ile Cevapla
Admin Çevrimdışı
Adalet Personeli
******
Admin Grubu

Yorum Sayısı: 56
Üyelik Tarihi: 06.01.2017
Yorum: #2
Cvp: Karar Düzeltme 2017
Paylaşımınız için teşekkürler
23.09.2017 01:02
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla