Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Denetimli serbestlik soruları
Yazar Konu
Admin Çevrimdışı
Adalet Personeli
******
Admin Grubu

Yorum Sayısı: 56
Üyelik Tarihi: 06.01.2017
Yorum: #1
Denetimli serbestlik soruları
• Hükümlünün süre şartını taşıması halinde, ceza infaz kurumuna alındığı gün itibarıyla, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilebilir mi?

Altı ay açık ceza infaz kurumunda kalma şartının 31 Aralık 2015 tarihine kadar aranmayacak olması nedeniyle 18 ay veya daha az hapis cezası bulunan hükümlülerin, cezaevine girdikleri gün koşullu salıverilmelerine bir yıldan daha az bir süre kalmış olmaktadır. Bu durumda, hükümlünün talepte bulunması halinde aynı gün hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilebilmektedir.

Hatta hükümlünün hiç cezaevine girmediği halde talebinin kabul edildiği durumlar da vardır. Mahkeme kararında hükümlünün cezaevine hiç girmediği için iyi halli sayılması gerektiğini belirtmiştir.

Açık ceza infaz kurumlarında altı ay kalma şartının getirilmesi ile hükümlünün cezasının bir kısmının ceza infaz kurumunda infaz edilmesi, bu sürede iyi halli olup olmadığının değerlendirilmesi ve topluma uyum sağlamaya hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu şartın kaldırılması, hükümlünün iyi halli olup olmadığının anlaşılması bakımından belirli bir süre cezaevinde gözlemlenmesine engel değildir.

Ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda hükümlünün risk durumu nazara alınarak, hükümlünün cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesinde sakınca bulunup bulunmadığına dair kanaatin belirtilmesi gerekmektedir.

• İleri tarihli bir şekilde denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı kararı verilebilir mi?

Hükümlünün talepte bulunması üzerine bazı yer infaz hâkimlikleri sonraki bir tarih için hükümlünün tahliyesine karar verebilmektedir. Ancak bu süre içerisinde hükümlünün disiplin cezası alması, eğitim programlarına katılmaması veya bir başka suç işlemesi ihtimali bulunmaktadır. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı, hükümlüler için bir kazanılmış hak değildir.
• Tutuklulukta geçen süreler (geçici olarak kaldırılan) açık ceza infaz kurumunda altı ay kalma şartına mahsup edilebilir mi?

Hükümlünün açık ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken cezasının son altı aylık kısmı kanuna göre kesintisiz olmalıdır. Ayrıca kapalıda geçirilen tutukluluk süresi açıkta geçirilmesi gereken süreye mahsup edilemez.


• Hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iadesi denetimli serbestlik müdürlüğünce talep edildikten sonra, koşullu salıverilme süresinin geçmiş olması gerekçesiyle mahkeme talebin reddine karar verebilir mi?

Hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam edildiği sırada işlediği bir başka suç nedeniyle cezaevine geri gönderilmesi mahkemeden talep edilmiştir. Ancak infaz hakimlikleri arasında yetki uyuşmazlığı nedeniyle aradan bir süre geçmiştir. İnfaz hakimi, artık koşullu salıverilme tarihinin geçtiği ve işlenen diğer suçtan dolayı mahkemesinin tedavi kararı verdiği gerekçeleriyle hükümlünün artık ceza infaz kurumuna geri gönderilemeyeceğine karar vermiştir.

• Tazyik hapsi nedeniyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı kararı verilebilir mi?

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 193/4. maddesinin “Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adlî sicil kayıtlarına işlenmez.” hükmü ile tazyik hapislerinin hapis cezası niteliği bulunmayan zorlama hapsi olduğu dikkate alındığında, hakkında disiplin veya tazyik hapsi bulunan hükümlüler, bu infaz usulünden yararlanamayacaktır. Nitekim Yargıtay 11. CD. 21 Mart 2013 tarihinde tazyik hapislerinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilemeyeceğini belirtmiştir.


• Hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iadesi talebi üzerine hangi infaz hakimliği tarafından karar verilmesi gerekmektedir?

İnfaz hakimlikleri arasında yetki sorunu ortaya çıkabilmektedir. Hükümlü, cezaevinden tahliye edildikten sonra bir başka yerde, cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesi mümkündür. Bu durumda ihlal veya başka bir nedenle hükümlünün bulunduğu yerdeki infaz hakimliği kendisinin yetkili olmadığı şeklinde karar verebilmekte ve dosyanın ilk kararı veren infaz hakimliğine gönderilmesini istemektedir.

Yargıtay 5. CD. 23 Mart 2013 tarihli bir kararı ile hükümlünün bulunduğu yerdeki infaz hakimliğinin yetkili olduğunu belirtmiştir.

• Başka bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyet ilamı nedeniyle ceza infaz kurumuna alınan hükümlü hakkında yapılacak işlemler nelerdir?

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 90/4. Maddesine göre; başka bir mahkûmiyet kararı nedeniyle ceza infaz kurumuna alınan hükümlünün kaydı kapatılarak, 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin uygulanabilmesi yönünden toplama kararı alınması ve müteakip infaz işlemlerinin buna göre yapılması amacıyla dosya hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumuna gönderilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına iletilmelidir.


• Karar verilmeden önce iade şartlarından biri gerçekleşmiş ise yine de hükümlünün talebi kabul edilebilir mi?

Cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesini talep eden hükümlü hakkında; başka bir suçtan dolayı tutuklama kararı verilmiş olduğunun ya da cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya devam edildiğinin tespit edilmesi hallerinde infaz hakimliği tarafından talebin reddine karar verilmelidir.


• Hükümlüye tanınan üç günlük müracaat süresi ile denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hükümlü hakkında belirlenen yükümlülüğe başlama tarihine kadar geçen süreler cezanın infazından sayılacak mıdır?

105/A maddesinin 6. fıkrasının (a) bendinde hükümlüye tanınan üç günlük müracaat süresi ile denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hükümlü hakkında belirlenen yükümlülüğe başlama tarihine kadar geçen süre cezanın infazı kapsamında bulunmaktadır.

Üç günlük müracaat süresi ile yükümlülüğe başlama tarihine kadar geçen süreler hükümlünün koşullu salıverilme tarihini değiştirmez.
26.09.2017 16:08
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla