Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Denetimli Serbestliğin Teşkilat Yapısı ve Görevleri
Yazar Konu
Admin Çevrimdışı
Adalet Personeli
******
Admin Grubu

Yorum Sayısı: 56
Üyelik Tarihi: 06.01.2017
Yorum: #1
Denetimli Serbestliğin Teşkilat Yapısı ve Görevleri
DENETİMLİ SERBESTLİĞİN TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

Denetimli Serbestlik Teşkilatı
2005 yılında TCK, CMK ve CGTİHK.da yapılan düzenlemeler ile denetimli serbestlik, ceza adalet ve infaz sistemimiz içerisindeki yerini almıştır.
20 Temmuz 2005 tarihinde 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmiştir.
81 il ve 50 ilçe merkezi olmak üzere, adalet komisyonunun bulunduğu 131 yerde denetimli serbestlik müdürlüğü bulunmaktadır.
Patnos, Nizip ve İnegöl ilçelerinde de denetimli serbestlik müdürlüğü kurulacaktır.

Merkez Teşkilatı
Denetimli serbestlik hizmetleri merkez teşkilatında denetimli serbestlik hizmetlerine ilişkin olarak danışma organı niteliğinde görev yapmakta üzere Danışma Kurulu bulunmaktadır. Adalet Bakanı Müsteşarının başkanlık ettiğiDanışma Kurulu kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin bulunduğu üyelerden oluşmaktadır.

Merkez Teşkilatı
Denetimli serbestlik hizmetleri Bakanlı merkez teşkilatındaCeza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Daire Başkanlığında; bir daire başkanı, iki tetkik hâkimi, üç şube müdürü, üç psikolog, iki sosyolog, iki öğretmen, iki sosyal çalışmacı ve kırküç memur görev yapmaktadır.
Daire Başkanlığı çalışmalarını; Değerlendirme ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü, Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü, Koruma Kurulları ve Mağdur Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü, Elektronik İzlemeden Sorumlu Şube Müdürlüğü, İnfaz ve İyileştirmeden Sorumlu Şube Müdürlüğü aracılığı ile sürdürmektedir. Daire Başkanlığında müdürlüklerinyapısına paralel bir yapının kurulması ile işleyişi kolaylaştırılması, çalışmaların denetlenebilirliğinin artırılması ve politikaların etkin bir şekilde müdürlüklere aktarılmasısağlanarak denetimli serbestlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.


Taşra Teşkilatı
Adalet komisyonunun bulunduğu 131 yerde faaliyet gösteren denetimli serbestlik müdürlükleri, Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı olarak görev yapmaktadırlar. Müdürlüklerde;
- Gelen Evrak Bürosu
- Kayıt kabul bürosu,
- Değerlendirme ve planlama bürosu
- İnfaz Bürosu,
- Eğitim ve iyileştirme bürosu
- Denetim bürosu,
- Mağdur destek hizmetleri bürosu
- Koruma kurulları bürosu,
- İdari ve Mali İşler Bürosu
bulunmaktadır.

Denetimli Serbestlik Personeli
Müdürlüklerimizde; 126müdür ve müdür yardımcısı, 132 psikolog, 75 sosyal çalışmacı, 483 sosyolog ve 326 öğretmen unvanlarında toplam 1.016 uzman personel ve 1.862 denetleme memuru olmak üzere 3.004 personel görev yapmaktadır.

Denetimli Serbestlik Personeli
Müdürlüklerimize tahsis edilen kanuni kadro sayısı toplamda 10.665 olup,7.661 boş kadroya personel tahsisi ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.

Denetimli Serbestlik Personeli
Denetimli serbestlik hizmetlerinin yürütülmesi görev alan personelimiz denetim ve iyileştirme çalışmalarını yürütürken, denetimli serbestlik hizmetlerinin temel ilkelere dikkat ederek insan onuruna saygılı, dürüst, gizlilik çerçevesinde ve tarafsız bir şekilde hareket etmektedir.

2013 Yılı Personel Eğitim Programı
Denetimli serbestlik hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan personelinegöreve başladıktan sonra öncelikle aday memurluğu eğitimi verilmekte ayrıca zaman zaman yapılan hizmetiçi eğitimlerle, kişisel becerileri ve yükümlüler ile yapacakları çalışmalarda uygulayacakları yöntemlere ilişkin gelişimlerine katkı sağlanmak amacıyla ihtiyaç duydukları eğitimler verilmektedir. Ayrıca denetimli serbestlik personeli yaşam boyu öğrenme prensibi ile varolan güncel eğitimler ile sürekli desteklenmektedir. 2013 yılında da toplam 3.277 personele çeşitli eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Denetimli serbestliğin görevleri
Denetimli serbestlik, hizmetleri kapsamında;
- Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezaların infazı
- Hükümlülerin denetimi ve takibi,
- Salıverme sonrası topluma kazandırma,
- Mağdurlara yönelik yardım hizmetleri,
- Mahkemelere yardımcı olma,
görevleri yerine getirilmektedir.

Denetimli serbestlik kararları
30 Nisan 2013 tarihi itibariyle denetimli serbestlik müdürlüklerimizce,33.517 si adli kontrol, 3.817 si hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 5.114 ü seçenek yaptırımlar, 1.075 i erteleme, 7.178 i belli hakların kullanmaktan yoksun bırakılma, 108.759 u tedavi ve denetimli serbestlik, 271 i etkin pişmanlık, 45.415 i şarta bağlı erken tahliye, 1.320 si koşulla salıverme ve 146 sı konutta infaz olmak üzere toplam 206.905 şüpheli, sanık ve hükümlü takip edilmektedir.Bu kararların dağılımına baktığımızda yarısına yakınının tedavi ve denetimli serbestlik kararlarının oluşturduğu görülmetedir.

Tutuklama ve Adli Kontrol Karşılaştırması
2009-2013 yılları arasındaki tutuklama ve adli kontrol tedbir sayılarının karşılaştırdığımızda tutuklama tedbirinin azalan bir seyir izlediği ve buna bağlı olarak adli kontrol tedbirinin de arttığı görülmektedir.

Mahkemelere yardımcı olma
 Şüpheli veya sanığın kendisinin ve çevresinin sistemli bir bakış açısıyla değerlendirildiği, risk ve ihtiyaçlarının belirlendiği ve bu ihtiyaçlara yönelik hizmet, program ve kaynaklarla ilgili önerileri içeren hüküm öncesi sosyal araştırma raporu hazırlanarak veya doğrudan bilirkişilik yapılarak mahkemelere yardımcı olunmaktadır.
 Sosyal araştırma raporunda; şüpheli veya sanığın kimlik bilgileri, varsa önceki suç bilgileri, sağlık bilgileri, ailesi, yaşadığı yer, arkadaş çevresi, eğitimi, kişisel özellikleri, sosyal ve ekonomik durumu, bilişsel ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk ile tutum ve davranışları belirtilir. Raporun sonuç bölümünde, suç işlenmesinde risk oluşturabilecek unsurlar ve kişinin topluma ve kendisine zarar verme riskideğerlendirilir.
 2006-2012 yılları arasında 42.897 kişi hakkındasosyal araştırma raporu hazırlanmıştır.

Eski hükümlülere destek olma

 Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin topluma uyumlarına yardımcı olmak ve yeniden suç işlemelerini önlemek amacıyla salıverme sonrası yardım hizmetleri yürütmek üzere koruma kurullarıoluşturulmuştur.
 Koruma kurulu; Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında üç ayda bir toplanır.

Mağdur destek hizmetleri
 Müdürlükler ve koruma kurullarınca, suçtan zarar gören mağdurlara yönelik psiko-sosyal ve ekonomik destek sağlanarak suçun etki ve sonuçlarını en aza indirici ve koruyucu çalışmalar yapılmaktadır.
 Suçtan zarar gören mağdurlara soruşturma ve kovuşturma evrelerinde, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde danışmanlık yaparak yardımcı olmak müdürlüklerin görevi arasında yer almaktadır.
 Koruma kurulları tarafından suç mağdurlarına, ayni veya nakdi, eğitim, sağlık gibi yardımlaryapılmaktadır.

Mağdur olma riskini artıran faktörler
• Cinsiyet
• Yaş
• Meslek ve sosyal sınıf
• Medeni durum
• Yerleşim durumu
• İkamet edilen semt
• Yaşam tarzı ve alışkanlıklar
• Alkol ve uyuşturucu kullanımı
• Günün ilk saatleri ile gecenin geç saatleri

Mağduriyetin etkileri
 Mağdur olma veya mağdur olma ihtimali, toplumsal yaşama katılımı azaltmaktadır.
 Mağdurlar depresyon, korku, çaresizlik, özgüven kaybı, öfke, uyku ve dinlenme zorlukları, uyuşturucu veya alkol problemleri yaşayabilmektedirler.
 Mağdurlarda ne yapacağını bilememe, çalışma isteğinin olmayışı ve ekonomik kayıplar görülebilmektedir.
 Mağdurlar işini değiştirmek veya kaybetmek ya da başka adrese taşınmak durumunda kalabilmektedirler.
 İletişim kurmakta sorunları olmaktadır.
 Mağdur, yargılama sürecinde yorgun, şaşkın ve psikolojik olarak da yıpranmış bir hale gelebilmektedir. Bu da ikinci mağduriyete sebep olmaktadır.
10.01.2017 12:41
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla