Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anlaşmalı Boşanma Davası
Yazar Konu
Admin Çevrimdışı
Adalet Personeli
******
Admin Grubu

Yorum Sayısı: 56
Üyelik Tarihi: 06.01.2017
Yorum: #1
Anlaşmalı Boşanma Davası
Anlaşmalı boşanma davalarında eşler ne kadar anlaşmalı boşanma mevzusunda mutabık olurlarsa olsunlar, anlaşmalı boşanma için bu vaziyet hukuk nezdinde tek başına yeterli olmamaktadır. Anlaşmalı boşanma yoluna giden eşler, anlaşmalı boşanma protokolünde belirttikleri hususu mahkemede, hakim karşısında da dile getirmekle yükümlüdürler. Aksi şekilde protokol geçersiz sayılacak ve anlaşmalı boşanma kabul edilmeyecektir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, bilindiği üzere eşlerin evliliklerini sonlanmış oldurmak için uzlaştıkları sözleşmeye verilen isimdir. Eşler, anlaşmalı boşanma protokolünde (çocukları var ise) velayet, tazminat, nafaka vb. Tüm hususlarla ilgili kararlarını mahkemeye sunarlar ve peşinden hakim karşısında protokolde yazılı olan tüm beyanlarını kabul ederek, mahkemede anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini dile getirirler. Bu uygulamanın sebebi, protokolde zorla imza attırma vb. Bir vaziyet var ise bu durumun önüne geçmek adına yapılmasıdır. Geçmişte bu sebepten ötürü ağırlıklı olarak kadınlar, hak kayıplarına uğramışlardır.

Anlaşmalı boşanma davası, bir avukat aracılığı ile açılmış olsa bile eşlerin boşanma davasında hazır bulunmaları ve anlaşmalı boşanma protokolündeki hususları kabul ettiklerini mahkeme başkanına söylemeleri mecburidir. Boşanma avukatının buradaki rolü ise, protokolün uygunluğunu denetlemek ve hukuki süreci kovuşturmak olarak açıklanabilir.

Mevzu ile ilgili olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin emsal kararı ektedir ;

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2006 / 5863 – Karar: 2006 / 14305 – Karar zamanı: 19.10.2006

BOŞANMA DAVASI – ANLAŞMALI BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİ TEMELİNDEN SARSILMASI – BOŞANMA KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN HAKİMİN TARAFLARI BİZZAT DİNLEYEREK İRADELERİNİN özgürÇE AÇIKLANDIĞINA KANAAT GETİRMESİ GEREKECEĞİ

ÖZET: Evlilik minimum bir yıl sürmüş ise, eşlerin beraber başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin özgürçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî neticeları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

(4721 S. K. M. 166, 174, 175, 202, 206, 218, 225, 227, 231)

Taraflar arasındaki davanın meydana getirilen muhakemesi sonunda yöresel mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosyadaki yazılara sonucun dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine bakılırsa yerinde bulunmayan bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna, iş bu sonucun bildiriinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi. 19.10.2006
07.01.2017 20:13
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla