Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
6291 sayılı Kanun uygulaması
Yazar Konu
Admin Çevrimdışı
Adalet Personeli
******
Admin Grubu

Yorum Sayısı: 56
Üyelik Tarihi: 06.01.2017
Yorum: #1
6291 sayılı Kanun uygulaması
Merhaba bu yazımızda 6291 sayılı kanunu anlatacağız. 6291 sayılı kanunda denetimli serbestlik hükümleri yer alır. Denetimli serbestlik 3 yıl oldu mu? Hayır olmadı. Son değişiklikle 2 yıldır. Tabiki cinayet, tecavüz, uyuşturucu suçları hariç.

6291 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen 105/A maddesinin uygulanması sırasında yaşanan tereddütler üzerine, ilgili Cumhuriyet savcıları ya da hâkimler tarafından Genel Müdürlüğümüze telefon edilerek yöneltilen sorulara ve uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin düşünceler, takdir ve karar yetkisi ilgili hâkimlere ait olmak üzere aşağıda belirtilmiştir.
1- 105/A maddesinin 2. fıkrasındaki “iradesi dışındaki bir nedenle” tabirinin yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptandığından açık ceza infaz kurumuna ayrılamayacak hükümlüleri, ayırım yapmaksızın herhangi bir açık infaz kurumuna ayrılmayı talep etmesine karşın, kapasite yokluğu ya da başka nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan hükümlüler ile kendisine atfedilemeyecek vb. nedenlerle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan hükümlüleri ifade ettiği, açığa ayrılma şartları oluşmasına rağmen talepte bulunmaması nedeniyle açığa ayrılamayan hükümlüler ile kapasitesi müsait olan açık ceza infaz kurumlarına ayrılma imkânı varken kapasitesi dolu olan açık infaz kurumları ile sınırlı olacak şekilde talepte bulunması nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında kalmaya devam etmekte olan hükümlüleri kapsamadığı,
2- 105/A maddesinin 3. fıkrasında ifade edilen sıfır-altı yaş grubunda çocuğu olan kadınlar ile hastaların uygulamadan yararlanabilmeleri için diğer şartları da taşımaları, “açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçirme” şartlarının oluşmasına karşın iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayanlar için açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasının üzerinden 6 aylık sürenin geçmiş olması gerektiği, bu kapsamda; hayatlarını yalnız idame edemeyecek durumdaki hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma imkânı bulunmadığından, bu durumlarının “iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayanlar” kapsamında değerlendirilip, altı aylık sürenin açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren hesaplanması gerektiği,
Açığa ayrılma hakkı bulunmayan hükümlülerin (örneğin terör suçundan hükümlü olanlar, ya da disiplin cezası almış olup kaldırılması için gerekli süre geçmemiş olanlar vb.) sıfır-altı yaş grubunda çocuk sahibi olan kadın ya da hastalığı ATK raporuyla belgelenmiş hasta kapsamında olsalar bile uygulamadan yararlanma imkânlarının bulunmadığı,
“Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, açığa ayrılabilmeleri için koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalması aranan katalog suçlardan biriyle (Örneğin; TCK nun 102. maddesi) cezalandırılan hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine 1 yıl kala açık cezaevine ayrılmasından sonra yeni düzenlemeden yararlanabilmek için açık ceza infaz kurumunda kesintisiz olarak 6 ay kalmasının, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayanlar için ise ayrılma şartlarının oluşmasının üzerinden 6 aylık sürenin geçmiş olmasının gerektiği, dolayısıyla bu durumdaki hükümlülerin sıfır-altı yaş grubunda çocuk sahibi olan kadın ya da hastalığı ATK raporuyla belgelenmiş kişiler olsalar bile düzenlemeden en fazla bakiye 6 aylık süre için yararlanabilecekleri,
Örneğin taksirle ölüme neden olmak suçundan 5 yıl hüküm alan, sıfır-altı yaş grubunda çocuk sahibi kadın ya da hastalığı ATK raporuyla belgelenmiş kişinin, koşullu salıverilebilmesi için 3 yıl 4 ay süreyle cezasının infazının gerektiği, bu hükümlünün açığa ayrılabilmesi için toplam cezasının 1/5 ini (1 yıl) kapalı infaz kurumunda geçirme zorunluluğunun bulunduğu, dolayısıyla bu kişinin koşullu salıverilme tarihine 2 yıl 4 ay süre kaldığında açık ceza infaz kurumuna geçebileceği ve 6 ay burada kaldıktan (iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayanlar için ayrılma şartlarının oluşmasının üzerinden 6 aylık sürenin geçmesinden) sonra 1 yıl 10 ay süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz usulünden istifade edilebileceği,
105/A maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde öngörülen 2 yıllık sürenin tamamından yararlanabilecek çocuklu kadınların şartla salıverilmelerine 2 yıl 6 ay, b) bendinde öngörülen 3 yıllık sürenin tamamından yararlanabilecek hasta hükümlülerin ise şartla salıverilmelerine 3 yıl 6 ay veya daha fazla süre kala açık cezaevine ayrılmış olmaları ya da şartları oluşmuş olmasına karşın iradeleri dışındaki bir nedenle ayrılamamış olmalarının aranacağı, aksi halde bakiye cezaları 2-3 yılın altına düşse bile uygulamadan yararlanabilmeleri için diğer şartların oluşmasının (açıkta geçirilmesi gereken 6 aylık sürenin) beklenmesinin gerektiği,
3- 105/A maddesinin 4. fıkrasındaki düzenleme gereğince; adli para cezasından çevrilme hapis cezaları infaz edilmekte olan hükümlülerin düzenlemeden yaralanabilecekleri sürenin hak ederek tahliye tarihlerinden geriye doğru hesaplanmasının gerektiği, açık ceza infaz kurumunda cezasının son 6 ayını kesintisiz olarak geçirme şartının bu hükümlüler için de geçerli olduğu,
4- Geçici 3. maddenin 1. fıkrasından yararlanabilmek için, hükümlülerin 11.04.2012 tarihi itibarıyla açık cezaevine ayrılma şartlarını taşımasının yeterli olduğu, açığa ayrılmış olmaları ya da ayrılmalarının üzerinden 6 aylık sürenin geçmiş olması şartı olmaksızın düzenlemeden 1 yıl süre için yararlanabilecekleri, sıfır-altı yaş grubunda çocuk sahibi olan kadın ya da hastalığı ATK raporuyla belgelenmiş hükümlülerin de açığa ayrılma şartlarını taşımaları koşuluyla, kadınların 2 yıl, hastaların 3 yıl süreyle bu düzenlemeden yararlanabilecekleri,
11.04.2012 tarihinden sonra açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşan hükümlülerin geçici madde kapsamına girmedikleri, bu kişilerin ancak şartlarının oluşmasından sonra 105/A maddesinin birinci ve ikinci fıkrasından yararlanabilecekleri, dolayısıyla da cezalarının son altı ayını kesintisiz olarak açık ceza infaz kurumunda geçirmelerinin, iradesi dışında bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayanlar için ise ayrılma şartlarının oluşmasının üzerinden 6 aylık sürenin geçmiş olmasının gerekeceği,
Geçici 3. maddenin 2. fıkrası gereğince; “Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açığa ayrılabilmeleri için koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalması aranan katalog suçlardan biriyle (Örneğin; TCK nun 102. maddesi) cezalandırılan hükümlülerin, 1. fıkradaki şartları taşısalar bile bu düzenlemeden en fazla 6 ay süreyle yararlanabilecekleri, bu durumun sıfır-altı yaş grubunda çocuk sahibi olan kadın ya da hastalığı ATK raporuyla belgelenmiş hükümlüler için de geçerli olduğu,

Para cezasından çevrilme hapis cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin de, yararlanacakları süreler bihakkın tahliye tarihlerinden geriye doğru hesaplanmak suretiyle, 1. ve 2. fıkradaki düzenleme kapsamında bulundukları,
5- Kanunda öngörülen şartları taşıyan yabancı uyruklu kişilerin de, talep etmeleri ve cezalarının infazını yapacak denetimli serbestlik müdürlüğünü belirtmeleri halinde Yasa’dan yararlanabilecekleri, denetimli serbestlik müdürlüklerinin, bu kişilerin kaçma ihtimalini de dikkate alarak en uygun infaz şeklini belirlemelerinin uygun olacağı,
6- Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 193/4. maddesinin “Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adlî sicil kayıtlarına işlenmez.” hükmü ile tazyik hapislerinin hapis cezası niteliği bulunmayan zorlama hapsi olduğu dikkate alındığında hakkında disiplin veya tazyik hapsi bulunan hükümlülerin bu infaz usulünden yararlanamayacağı,
7- 105/A maddesinin 6. fıkrasının (a) bendinde hükümlüye tanınan üç günlük müracaat süresi ile denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hükümlü hakkında belirlenen yükümlülüğe başlama tarihine kadar geçen sürenin cezanın infazı kapsamında bulunduğu, bu nedenle hükümlünün koşullu salıverilme tarihinin değişmeyeceği,
8- 105/A maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi gereğince; ceza infaz kurumu idaresi tarafından değerlendirme raporu hazırlanmasının, hazırlanan raporda hükümlünün risk durumu nazara alınarak hükümlünün cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesinde sakınca bulunup bulunmadığına dair kanaatin belirtilmesi gerektiği,
9- Anılan maddenin 6. fıkrasının (a) bendinde hükümlünün “ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi” halinde bakiye cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi, 8. fıkrasında “denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmemesi” halinde TCK.nun 292 ve 293. maddelerinin uygulanacağı öngörüldüğünden, Kanunun açık hükmüne rağmen düzenlemeden habersiz olmaları nedeniyle hükümlülerin süresinde müracaat etmemelerinin sonucu olarak kapalı ceza infaz kurumuna dönmek zorunda kalmamaları için, hükümlülerin ceza infaz kurumundan salıverilmelerinden önce yasal düzenlemenin ve zamanında teslim olmamanın sonuçlarının kendilerine hatırlatılmasının önem arz ettiği düşünülmektedir.
(Bu konu en son: 25.09.2017 Tarihinde, Saat: 03:14 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
10.01.2017 12:40
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
Gitarist111
Ziyaretçi

 
Yorum: #2
Cvp: 6291 sayılı Kanun uygulaması
Merhaba.
Yazınızı ilgi ile okudum ve şuan Bakırköy cezaevinde 220/7 den yargıtayca kesinleşen 2sene 1 ay cezasını 1 aydır yatmakta olan eşimin denetimli serbestlikten bir sene yararlanıp yararlanmayacağı konusundaki fikrinizi sormak isterim. İyi halli olduğu gözlenirse koşullu salıverilmesine 1 sene kala açık cezaevine çıkmaya hak kazanacak. Açık cezaevinde 6 ay kalma koşulu 2020 yılına kadar uygulanmayacaktır hükmü düşünülürse 1 sene denetimli serbestlikten yararlanma durumu var mıdır.
Saygılarımla
06.09.2017 23:38
Alıntı ile Cevapla
Gitarist111
Ziyaretçi

 
Yorum: #3
Cvp: 6291 sayılı Kanun uygulaması
İyi günler.
TMK 220/7 den hüküm giymiş olan eşim 2 sene 1 ay cezasının 4/3 ü olan 18.5 ayı çekmeye başladı. Cezaevine gireli 1 ay oldu. 3 yaşlarında ikiz çocuklarımız var ve eşimin yolunu gözlüyoruz. Sizce denetimli serbestlikten 1 yıl olarak yararlanabilir mi. İyi halli olduğu gözlenirse tabii ki.
Saygılarımla.
07.09.2017 15:12
Alıntı ile Cevapla